Gud og Spaghetti


Vi vil gerne invitere alle børnefamilier i Ajstrup sogn til børnegudstjeneste i Ajstrup Kirke og derefter til aftensmad: Spaghetti med kødsovs i Sognets hus i Tylstrup.

Spaghetti-gudstjenesterne er en mulighed for at møde kirke og kristendom i børnehøjde. Derfor er de tilrettelagt for børn og familier. Det betyder, at gudstjenesterne er korte - ca. 25 minutter - og enkle. Vi synger 3 børnesalmer, præsten fortæller bibelshistorier, vi beder fadervor og får velsignelsen.

For at passe spaghetti-gudstjenesterne ind i en småbørnsfamilies hverdag, afholder vi dem altid kl. 17.00, og de afsluttes hver gang med spisning i Sognets Hus. Det hele varer en god times tid.

Der er ingen krav om tilmelding. Man møder bare op. Spaghetti-gudstjenesterne er for børn, familier, far, mor, søskende, venner, bedsteforældre og ......

Maden koster kun kr. 10,- for voksne og 5,- for børn. Vand eller saftevand - gratis.

 

Du er velkommen til at kontakte:

Provst Ole Rysgaard Madsen, sognepræst i Ajstrup sogn.

Klitgårdsvej 30, 9382 Tylstrup. Tlf. 98 26 14 38, Mail: orma@km.dk .

 

Familie-tilbud 2018/19

onsdag den 26. sep. 2018 kl. 17.00

tirsdag  den 20. nov. 2018  kl. 17.00

onsdag den   9. jan.  2019  kl. 17.00

tirsdag  den 12. mar. 2019  kl. 17.00