Kirkegården


kirkegårdstakster

Lidt historie:
Kirkegården har fra gammel tid lagt omkring kirken.De fineste begravelsespladser var inde i kirken enten i gravkapellet eller i gulvet, og udenfor kirken ønskede man også at ligge så tæt på kirken som muligt. Sådan har det også været i Ajstrup sogn.

Kirkegården ved Ajstrup Kirke er blevet udvidet i flere omgange og i dag er det muligt at vælge mellem forskellige begravelsespladser. Ud over den klassiske begravelsesform,har man også mulighed for begravelse i plænen i "Gravlunden". Her er tale om en ganske enkel og ensartet begravelsesform.

 

Kontakt:
Graver Steen Nielsen på tlf. 98 26 10 70

Træffetid: hverdage kl.11.00 til 12.00.

Mail: ajk@newmail.dk

 

Du kan læse kirkegårsvedtægterne her:

Kirkegårdstakster 2020

 

Valg af begravelsesmåde og afholdelse af udgifterne særligt med fokus på ubemidlede ses her: X