Kirken


Ajstrup Kirke adskiller sig fra de ældste kirker i landet ved at være bygget i munkesten og er således ikke så gammel som de ældste landsbykirker bygget af granitkvadre. Det er ikke muligt at bestemme kirkens alder nøjagtigt, og enkelte mener, at den stammer fra1300-tallet, mens de fleste vil tidsfæste dens opførelse til omkring 1450. Har der været kirke på stedet tidligere er den blevet ødelagt. Nogle forestiller sig en tidlig trækirke, der blev ødelagt ved en ildebrand. Kirkens skib, kor og tårn er alle bygget i gule munkesten i munkeskifte og med flade bjælkelofter.

Du kan læse mere om Ajstrup Kirkes historie her. X