Begravelse og Bisættelse


Tidspunkt aftales med præsten. Inden begravelsen eller bisættelsen mødes præsten med de pårørende til en samtale om salmer mv.

Forslag til salmer til begravelse/bisættelse fra den ny salmebog:

 

Lovsange:

3    Lovsynger Herren min mund og mit indre!

10  Alt, hvad som fuglevinger fik

11  Nu takker alle Gud

Guds omsorg:

31  Til himlene rækker din miskundhed Gud

36   Befal du dine veje

46   Sorrig og glæde

50   Under dine vingers skygge

Omkring advent og jul:

78   Blomstre som en rosengård

114 Hjerte, løft din glædes vinger

121 Dejlig er jorden

Omkring påske:

192 Hil dig, frelser og forsoner

217 Min Jesus, lad mit hjerte få

218 Krist stod op af døde

Andre salmer:

52   Du Herre Krist

375 Alt står i Guds faderhånd

402 Den signede dag

674 Sov sødt, barnlille

Opstandelse og evigt liv:

538 At sige verden ret farvel

557 Her vil ties, her vil bies

321 O kristelighed

Høstsalmer:

728 Du gav mig, O Herre, en lod af din jord

729 Nu falmer skoven

732 Dybt hælder året i sin gang

Morgensalmer:

747 Lysets engel går med glans

754 Se nu stiger solen af havets skød

Aftensalmer:

770 Jeg er træt og går til ro

778 Fred hviler over land og by

786 Nu går solen sin vej

787 Du som har tændt millioner af stjerner

Ved graven:

121 Dejlig er jorden

784 Altid frejdig

217 Min Jesus, lad mit hjerte få

401 Guds ord, det er vort arvegods

402 vers 7: Så rejse vi til vort fædreland

752 vers 4-5: Gå da frit enhver til sit