Dødsfald


Anmodning om begravelse eller ligbrænding indgives til præsten i afdødes bopælssogn snarest muligt efter dødsfaldet. Anmodningen indgives digitalt via siden www.borger.dk .

Lægens dødsattest afleveres. Attester for afdøde forevises såfremt det er påkrævet.

Vedrørende valg af gravsted og pasning af gravsteder kontaktes kirkegårdskontoret på tlf. 98 26 10 70 telefontid daglig 11 - 12.

 

Regler for afholdelse af udgifter med fokus på ubemidlede: X